Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały nr 11 Walnego Zebrania Członków z dnia 19 października 2015 r.  wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia "KLUB ROTARIANSKI SWIDNICA-WAŁBRZYCH - ROTARY CLUB SWIDNICA-WAŁBRZYCH" z/s w Świdnicy

(adres do korespondencji: 58-310 Szczawno Zdrój, ul. Szczawieńska 2, tel. 74 6480400; fax: 6480417; e-mail: biura@rotary.swidnica-walbrzych.pl). 

Dniem rozwiązania Stowarzyszenia jest 19 października 2015 r.

Wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego został złożony w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, a Sąd dokonał wpisu do KRS o likwidacji Stowarzyszenia w dniu 30 listopada 2015 r..

 

Uchwałą nr 12 z dnia 19 października 2015 r. Walnego Zebrania Członków  powołało likwidatorów w osobach: Artur Sawrycz, Tadeusz Choczaj, Artur Mazurkiewicz. 

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 31.01.2015 r. na podany powyżej adres do korespondencji. 


Komisja Likwidacyjna:

Artur Sawrycz

Tadeusz Choczaj

Artur Mazurkiewicz 


<<<

Zobacz wszystkie aktualności
stypendia
Imprezy cykliczne
Piknik
więcej >>>
Koncert
więcej >>>
Stypendia
więcej >>>
Zdjęcia z podróży
Galeria zdjęć
więcej >>>
strony internetowe Świdnica HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting Wałbrzych www.hostedby.pl